CE-masuri pentru securitate energetica

CE – măsuri active pentru securitatea energetică

Comisia Europeană a propus un pachet amplu de măsuri în domeniul energetic cu scopul de a da un impuls securităţii energetice în Europa. Comisia a prezentat o nouă strategie pentru punerea bazelor unei solidarităţi în domeniul energetic între statele membre şi o nouă politică în domeniul reţelelor energetice care să stimuleze investiţiile în reţele energetice mai eficiente, cu emisii scăzute de carbon.

Comisia propune un nou plan de acţiune al UE pentru securitate şi solidaritate în domeniul energiei care stabileste cinci domenii în care sunt necesare mai multe măsuri pentru a garanta aprovizionarea sustenabilă cu energie. Comisia este preocupată şi de provocările cărora Europa va trebui să le facă faţă între anii 2020 şi 2050. În plus, un pachet de propuneri privind eficienţa energetică vizează realizarea de economii de energie în domenii-cheie, cum ar fi consolidarea legislaţiei referitoare la eficienţa energetică a clădirilor şi a produselor consumatoare de energie şi creşterea rolului certificatelor de performanţă energetică, precum şi al rapoartelor de inspecţie pentru sistemele de încălzire şi de aer condiţionat.

La prezentarea pachetului de măsuri preşedintele José Manuel Barroso a declarat: „Preţul energiei a crescut în Uniunea Europeană în medie cu 15% în ultimul an. 54% din energia Europei este importată la un cost de 700 € pentru fiecare cetăţean european. Trebuie să remediem urgent această problema luând măsuri de creştere a eficienţei energetice şi reducere a dependenţei de importuri. Trebuie să investim şi să diversificăm. Propunerile adoptate azi atestă fără echivoc dorinţa Comisiei de a garanta o aprovizionare cu energie sigură şi sustenabilă şi ar trebui să ne ajute în atingerea obiectivelor cruciale 20-20-20 privind schimbările climatice.”