Energia geotermală

Energia geotermală constituie un alt potențial energetic..

 In sectorul energetic din majoritatea statelor europene s-au produs transformări majore determinate de necesitatea creșterii siguranței in alimentarea cu energie a consumatorilor, iar in cadrul acestei cerințe, sursele regenerabile de energie oferă o soluție viabila, inclusiv aceea de protecție a mediului înconjurător.

Siguranța alimentarii cu energie a consumatorilor din statele membre ale Uniunii Europene este asigurata in mod obligatoriu prin luarea in considerare a importurilor, in condițiile liberalizării pieței de energie si in conformitate cu nevoia stringenta de atenuare a impactului asupra mediului climatic planetar.

 Necesitatea de asigurare a unei dezvoltari energetice durabile, concomitent cu realizarea unei protectii eficiente a mediului inconjurator a condus – in ultimii 10 – 15 ani – la intensificarea preocuparilor privind promovarea resurselor regenerabile de energie si a tehnologiilor industriale suport. Politica UE in acest domeniu, exprimata prin Carta Alba si Directiva Europeana 2001/77/CE privind producerea de energie din surse regenerabile, prevede ca, pana in anul 2010, Uniunea Europeana largita va trebui sa isi asigure necesarul de energie in proportie de circa 12% prin valorificarea surselor regenerabile. In acest context, in multe tari europene dezvoltate (Franta, Italia, Germania, Austria), posesoare de resurse geotermale similare cu cele ale Romaniei, preocuparile s-au concretizat prin valorificarea pe plan local / regional, prin conceperea si realizarea unor tehnologii eficiente si durabile, care au condus la o exploatare profitabila, atat in partea de exploatare a resurselor (tehnologii de foraj si de extractie din sondele geotermale), cat si in instalatiile utilizatoare de la suprafata.

In funcție de temperatura inregistrata la sursele hidrogeotermale (valorificate prin foraj si extractie) din Romania, geotermia de „joasa entalpie“ se inregistreaza la ape de adancime (cu temperaturi cuprinse intre 25ºC si 60ºC) si, respectiv, geotermia de temperatura medie („ape mezotermale“), cu temperatura de la 60ºC pana la maximum 125ºC.

Resursele geotermale de joasa entalpie se utilizeaza la incalzire si la prepararea apei calde pentru consum, in imobile rezidentiale (locuinte), anexe industriale, tertiare – servicii (birouri, spatii de invatamant si educatie, spatii comerciale si sociale, spitale etc.) sau constructii agrozootehnice (sere, solarii, ferme pentru cresterea animalelor s.a.).

Limita economica de foraj pentru ape geotermale nu depășește, in general, 3.300 m si a fost atinsa numai in anumite zone (de exemplu, bazinul geotermal Bucuresti Nord sau perimetrele Snagov – Balotesti).

In anul 1990, in Romania se aflau in exploatare curenta 64 de sonde, pentru utilizari locale diverse, precum asigurarea incalzirii si apei calde la ansambluri de locuințe, clădiri cu destinație publica sau industriale, construcții agrozootehnice etc.

In prezent se afla in functiune aproximativ 75 de sonde de tip hidrogeotermal, in zone geografice diferite, iar potentialul energetic exploatabil in conditii economice depaseste 100 mii tep/an.

Energia echivalenta produsa si livrata utilizatorilor conectati la capul de exploatare al sondei depaseste 30 000 tep, cu un grad mediu de folosire anuala a potentialului maxim de peste 20%. In etapa actuala se afla in conservare sau rezerva un numar relativ ridicat de sonde cu potential energetic atestat.

Materialele si echipamentele utilizate „in situ“ au un grad ridicat de uzura fizica si morala (schimbatoare de caldura neperformante, nivelul avansat de coroziune, infundari, depuneri, conducte si vane din otel fara izolatie termica, fiabilitate redusa etc.).
Durata de exploatare a instalatiilor in functiune este mai mare de 20 ani, iar gestiunea energetica (sistemul de facturare a energiei livrate – utilizate) se inregistreaza in regim pausal, cu baza de calcul prin citire periodica a parametrilor la gura sondei, cu aparatura de tip industrial (lipsa de contoare de caldura si aparatura de precizie ridicata).

GENERALITATI

Criza energetica mondiala a determinat cautarea unor noi surse de energie. In acest context, energia geotermala constituie un potential energetic a carui valoare este, in prezent, in atentia cercetatorilor din domeniu. Prin utilizarea directa se intelege utilizarea energiei termice a fluidului geotermal prin transfer de caldura direct unui utilizator sau prin intermediul altui fluid. Domeniile de utilizare depind de temperatura fluidului geotermal.

Domeniile de utilizare directa sunt:

  • încălzirea încăperilor si prepararea apei calde menajere;
  • utilizari industriale (sere, acvacultura, piscicultura);
  • balneologie;
  • utilizari industriale (uscarea cherestelei, a inului, pasteurizarea laptelui etc.)
UTILIZAREA ÎN CASCADA A ENERGIEI PROVENITE DIN APA GEOTERMALA

Un pas inainte in optimizarea sistemului de valorificare a energiei geotermale implica gasirea unor noi intrebuintari ale apei geotermale prin utilizarea in cascada. Diagrama Lindal este un punct de pornire in identificarea eventualelor utilizari in cascada a caldurii provenite din apa geotermala.

Utilizarea in cascada reprezinta folosirea directa a energiei apelor geotermale provenite de la o sonda geotermala de catre mai multi beneficiari conectati in serie, fiecare dintre acestia avand drept agent termic primar apa uzata termic evacuata de precedentul consumator. Pentru exemplificare: producerea de energie electrica – incalzirea spatiilor – prepararea apei calde menajere – uscarea lemnului – pasteurizarea laptelui – sere – cresterea animalelor – piscicultura – acvacultura – balneologie – recuperarea caldurii reziduale cu ajutorul pompelor de caldura.

Aceasta este doar o enumerare teoretica a posibilitatilor de utilizare in cascada, deoarece este foarte putin probabil ca in cadrul unei comunitati rurale sa poata fi intalnite – in acelasi timp – toate aceste valorificari ale apei geotermale. In mod uzual se poate face o grupare a lor, inseriind 3 – 4 tipuri de utilizari, in functie de principalii parametri ai apei geotermale disponibile la capul sondei (debit, temperatura, mineralizare), precum si de specificul zonei in care este utilizata aceasta resursa.

Urmator>>