Plan eficienţă energetică

Planul de acţiune pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice a iluminatului public în municipiul Sighişoara

Iluminatul stradal este o parte integrantă din mediul municipal, deserveşte comunitatea şi afacerile locale, promovând dezvoltarea economică, şi consolidând siguranţa, securitatea, şi esteticul proprietății. Cu toate acestea, multe municipalităţi nu sunt conştiente de toate alegerile disponibile în tehnologie şi proiectare. În timp ce municipalităţile au anumite ţeluri în minte, este posibil să nu ştie cum să înceapă procesul sau ce întrebări să pună când cercetează oportunităţile.

Strategia de dezvoltare a serviciului de iluminat public trebuie să aibă ca misiune principală organizarea, modernizarea, eficientizarea serviciului de iluminat public, ridicarea gradului de civilizaţie, a confortului şi a calităţii vieţii, creşterea gradului de securitate individuală şi colectivă, a gradului de siguranţă a circulaţiei rutiere şi pietonale.

Strategia de dezvoltare a serviciului de iluminat public la nivel comunitar trebuie să fie corelată cu strategia naţională privind serviciile comunitare de utilităţi publice şi să ţină cont de planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului, de programele de dezvoltare economico-socială a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi de reglementările specifice domeniului, emise de autorităţile de reglementare competente.

În prezent, în contextul crizei economice, a epuizării resurselor energetice bazate pe combustibili fosili şi exacerbarea fenomenului de încălzire globală, eficientizarea consumurilor energetice a devenit prioritară pentru toate categoriile de consumatori.

Legea eficienţei energetice 199/2000 cu privire la utilizarea eficientă a energiei stipulează necesitatea creerii de programe de eficienţă energetică pentru domeniile de interes public ca: iluminatul public, transportul, încălzirea, clădirile publice. Criteriile de iluminare pentru traficul auto au fost: nivelul de iluminare şi uniformitate a căii de rulare, iluminarea părţii adiacente drumului, limitarea strălucirii, conducere vizuală directă.

Pentru pietoni se consideră că iluminarea drumului trebuie să le permită acestora să vadă obstacolele din calea lor şi pe alţi pietoni care sunt în apropierea lor. Pentru aceasta iluminatul pe suprafeţe orizontale şi verticale, ca şi controlul strălucirii, trebuie considerate vitale. Soluţiile trebuie stabilite luându-se în considerare geometrica actualei reţele electrice. Trebuie, de asemenea, făcute calcule fotometrice pentru nivelul de iluminare pe fiecare stradă.

Actualul iluminat public, în special pentru drumurile şi străzile mici, utilizează cantităţi mari de energie şi resurse financiare, eşuând să furnizeze un iluminat de înaltă calitate.

În municipiul Sighişoara se doreşte modernizarea sistemului de iluminat public al oraşului. În prezent, iluminatul este asigurat de un număr de …… surse luminoase.

Modernizarea iluminatului public interior şi exterior se poate face prin:

  • Utilizarea surselor noi şi cu eficienţă luminoasă ridicată, în special prin introducerea largă a lămpilor cu vapori de sodiu de joasă şi înaltă presiune (dacă lămpile cu vapori de mercur de înaltă presiune ar fi înlocuite cu orice tip dde lampă existentă pe piaţă la ora actuală se estimează o creştere a eficienţei energetice cu 30% – 70%);
  • Reproiectarea sistemelor de iluminat poate conduce la reducerea consumului de energie electrică, fără a afecta confortul vizual.

Sursele folosite actual pentru iluminatul public sunt uzate moral (surse cu vapori de mercur), au o durată de viaţă scurtă, un consum de energie electrică ridicat şi nu îndeplinesc condiţiile prevăzute prin standardele în vigoare.

Sistemul actual de iluminat public consumă …….kW/an sau lună. Totodată, cheltuielile cu întreţinerea acestui sistem sunt ridicate în special datorită duratei de viaţă.

Există mai multe familii de lămpi care se folosesc în iluminarea şoselelor, fiecare cu propriile caracteristici. Tehnologia disponibilă şi costurile au fost principalii conducători care au determinat ce sisteme au fost folosite în trecut. Prin folosirea unor surse de iluminat mai eficiente, va fi posibilă reducerea numărului lămpilor care operează şi furnizarea aceloraşi nivele de iluminare. Lămpile şi balasturile folosite într-un sistem nu pot fi interschimbate, în mod normal, cu altele. Repotrivirea nu este economică în cele mai multe cazuri. O schimbare a tipului de sursă de lumină necesită de asemenea o schimbare a întregului corp de iluminat.

Tipuri de lămpi:

  • Ø Incandescent 

Lămpile incandescente sunt bine cunoscute din utilizarea în gospodării. Acestea oferă o sursă punct de lumină, ceea ce înseamnă că sunt uşor controlate şi direcţionate. Ele folosesc 90% din energia pe care o consumă pentru a produce căldură şi doar 10% merg către iluminat.

  • Ø Lămpile fluorescente

Acest tip de lămpi este mult mai eficient decât cel incandescent, practic inversând raţiile de energie pentru a încălzi/lumina. Durata de viaţă este în jur de 20.000 ore. Tehnologia actuală (T-8, T-5) şi balasturile electronice pot înlocui vechiul echipament cu balast magnetic (T-12) şi furniza economisiri de energie de până la 30% – 40%.

  • Ø Vapori de sodiu de joasă presiune

Aceste lămpi au o durată de viaţă lungă (18.000 ore) şi sunt foarte eficiente. Totuşi, culoarea pe care o produc este de un galben monocromatic, făcând ca culorile vehiculelor, a îmbrăcăminţii şi a semnelor rutiere să fie neidentificabile şi sunt potrivite doar pentru câteva aplicaţii (anumite autostrăzi, etc.).

  • Ø Vapori de sodiu de înaltă presiune

Aceste lămpi emit o lumină galbenă şi sunt cele mai eficiente pentru iluminatul stradal. Sunt produse într-o varietate de forme şi mărimi, sunt multe tipuri de fixare disponibile pentru ele şi au bune caracteristici de control optic.

  • Ø Cu halogenuri metalice (HM)

Şi aceste lămpi sunt foarte eficiente şi au un bun control optic. Emit o lumină albă şi au calităţi bune de redare a culorii. Durata de viaţă este în jur de 10.000 ore, mai mult cu noile impulsuri tehnologice de pornire.

  • Ø Cu vapori de mercur

Aceasta a fost prima lumină „albă” de înaltă intensitate populară pentru piste şi iluminat exterior. Luminează îndeajuns pentru a vedea că lampa este pornită, dar nu furnizează lumină folositoare suprafeţei de dedesubt, totul folosind aceeaşi cantitate de energie pentru scăderea producţiei. Nu sunt potrivite pentru un iluminat eficient energetic.

Tipuri de lămpi şi luminozitate:

Tipul de lampă

Gama de putere (W)

Luminozitate (lm/m²)

Incandescent

15 – 150

9 – 15

Tub fluorescent

18 – 58

43 – 76

Vapori de mercur

50 – 400

30 – 49

Vapori de sodiu de înaltă presiune

50 – 400

67 – 128

Vapori de sodiu de joasă presiune

18 – 180

69 – 152

Prin implementarea planului de acţiune pentru îmbunătăţirea iluminatului public se intenţionează reducerea facturii energetice şi îmbunătăţirea condiţiilor sociale din municipiu. Planul generează economii substanţiale de energie electrică şi un impact pozitiv asupra mediului ambiant prin diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră la sursele producătoare.

Noul sistem de iluminat public va folosi surse de lumină cu consum energetic scăzut şi va respecta normele în vigoare referitoare la iluminatul public. Principalele avantaje sunt:

  • Reducerea consumului de energie electrică

Implementarea unui nou sistem de iluminat care să folosească surse de lumină eficiente energetic poate genera o reducere a consumului de energie electrică de până la 50%.

  • Reducerea emisiilor de poluanți

Reducerea consumului de energie electrică conduce la diminuarea emisiilor de poluanţi, în special a celor de CO2.

<<Anterior                                                     10                                                      Urmator>>