Plan eficienţă energetică

Programul de acțiuni în domeniul energiilor regenerabile

Promovarea resurselor de energie regenerabilă în municipiul Sighişoara este bună pentru politica energetică a municipiului Sighişoara care are un sistem energetic care depinde de energia furnizată şi de combustibilii fosili. Deoarece unele surse de energie regenerabilă sunt liber accesibile şi nu sunt în legătură cu combustibilii fosili, aceasta ajută la stabilirea reţelelor electrice.

Important, dezvoltarea resurselor regenerabile de energie prezintă o imensă oportunitate economică, în special în zonele rurale ale regiunii şi în care dezvoltarea economică poate fi mai dificilă.

Investigaţiile în regiune pot crea locuri de muncă şi o cultură pentru agricultori, fermieri şi proprietari de terenuri forestiere. În cele din urmă, energia regenerabilă este o investiţie care duce la reducerea consumului de combustibili fosili, reducerea poluării.

Printre avantajele utilizării energiilor regenerabile sunt:
– Creşterea locurilor de muncă.
– Adaosurile la baza de impozitare şi oportunităţi de dezvoltare economică locală.
– Diversificarea veniturilor în zona rurală.
– Utilizarea rezidurilor forestiere, îmbunătăţirea sănătăţii pădurii, reducererea riscului de incendii.
– Generarea de energie din gazele reziduale, depozite şi staţii de epurare a apelor reziduale.
– Un mediu înconjurător mai sănătos, avantaj pentru industria turistică.

Programul va fi un sprijin pentru politica energetică, va juca un rol central în promovarea iniţiativelor locale pe durabilitate şi încălzire globală.
– vine în completarea programului de eficienţă energetică.
Beneficiile resurselor de energii regenerabile
–       De diminuare a riscului
Combustibilii fosili prezintă riscuri semnificative atunci când se analizează disponibilitatea şi preţul.

Municipiul Sighişoara este vulnerabil la creşterea preţului petrolului. Preţul gazelor naturale a crescut semnificativ în ultimii ani (încălzirea caselor) – s-au cheltuit ……. lei pe gaze naturale, gazele reprezintă …….. % din energia electrică, dar procentul este în creştere.

Sursele de energie regenerabilă sunt mai scumpe decât cele existente.

Este esenţial ca noi să acţionăm acum pentru a dezvolta accelerat energia regenerabilă, care va susţine progresul în ….. .

Dezvoltarea resurselor regenerabile energetic reduce riscurile majore de sănătate prin reducerea poluării apei, pământului şi aerului. Efectele adverse ale încălzirii globale asupra vremii şi climei pot fi atenuate prin reducerea emisiilor de CO2.

–       Dezvoltarea economică şi creşterea de locuri de muncă

Investiţiile în energiile regenerabile duc la creşterea locurilor de muncă. Prin investiţii în energia regenerabilă prin parteneriate publice/private şi stimulente pentru sectorul energiilor regenerabile – preţurile pot scădea, atât la gaze naturale.

Dezvoltarea energiei regenerabile poate afecta în mod pozitiv utilizarea terenurilor. Biogazul rezolvă problema eliminării gunoiului de grajd şi de apă asociate poluării.

Biomasa – poate îmbunătăţii sănătatea forestieră îmbunătăţind calitatea aerului prin reducerea incendiilor.

Beneficii asupra mediului

Sistemele de energie regenerabilă au un impact mai scăzut asupra mediului decât acele sisteme care se bazează pe combustibili fosili şi energie nucleară.

Reducerea impactului de mediu al consumului de energie ajută la conservarea resurselor naturale, riscul asupra sănătăţii populaţiei, creşterea standardelor la calitatea apei susţin turismul de agrement şi creşterea economică.

Scopul şi obiectivele planului

Scopul planului este de a încuraja şi a accelera producţia durabilă de energie din surse regenerabile, stimularea dezvoltării economiei şi îmbunătăţirea viitorului mediu.

Planul intenţionează să demonstreze o varietate de tehnologii pentru producerea energiei din surse regenerabile şi de a diminua barierele în dezvoltarea surselor de energie regenerabilă.

Obiective pe termen lung 2010 – 2025

Generarea de electricitate:

 1. 10% din consumul de energie să fie din surse regenerabile (creştere cu 1%/an).
 2. 25% din nevoile regiunii până în 2025.

Transport:

 1. Motorina – va conţine 5% biodiesel până în 2015 în creştere la 20% până n 2025.
 2. Benzina vândută în municipiul Sighişoara va conţine etanol 10% până în 2015.
 3. 5% din toată benzina vândută va fi E-85 amestec de etanol şi benzină (85% – etanol; 15% – benzină).
 4. 100% din motorina utilizată de vehiculele administraţiei locale va fi …….
 5. 10% din benzina utilizată de vehicule va fi E-85, procentul creşte până în 2025.

Proiecte demonstrative:

Pentru a evidenţia avantajele producerii energiei electrice din surse regenerabile şi combustibile, vor fi completate următoarele proiecte:

 1. 5 clădiri publice (private) – proiecte solare pasive.
 2. Producţia de biodiesel.
 3. Etanol din plante.
 4. Proiect care generează energie electrică, singular sau orice combinaţie (soare, vânt, geotermal, micro-hidro, biomasă)

Iniţiative legislative

 1. Finanţarea mai multor proiecte de energie regenerabilă
 2. Scutirea de impozite (50%) pe proprietare pentru instalaţii de producţie etanol (apoi biodiesel).
 3. Facilităţi pentru biomasă.
 4. Stabilirea de fonduri.

– colectare date ale caracteristicilor (vântului, solar) şi aceste date să fie la dispoziţia publicului.

– realizarea studiilor de fezabilitate ale proiectelor din surse regenerabile.

Coordonarea iniţiativelor va fi făcută de către:

 1. Suport pentru gruăul de lucru privind energiile regenerabile.

Acţiuni generale

Următoarele acţiuni vor fi luate pentru a îmbunătăţii şi extinde sprijinul pentru dezvoltarea tuturor surselor regenerabile.

 1. Consiliul Local
 • Coordonează acţiunile legislative.
 • Suport pentru grupul de lucru în domeniul energiilor regenerabile. Grupul va fi format din cetăţeni din sectorul privat, industria energiilor regeneragile, reprezentanţi agricoli, agenţii de stat.
 1. Grupul de lucru va stabili:
 • Stabilirea priorităţilor cu privire la acţiuni, să definească rolul principalelor părţi interesate şi estimarea impactului bugetar.
 • Acordarea asistenţei în atingerea scopurilor pe termen lung şi scurt al acestui plan.
 • Colaborare cu utilităţile de stat.
 • Să sprijine cercetarea şi proiectele demonstrate.
 • Sprijin pentru dezvoltarea forţei de muncă.

Acţiuni specifice

Fiecare segment de resurse, enumerate (alfabetic) mai jos identifică pe scurt resursele şi tehnicile folosite în prezent şi enumeră principalelor obstacole percepute.

<<Anterior                                                   12                                                        Urmator>>