Plan eficienţă energetică

Biocombustibili – biodiesel

  Sămânţa de rapiţă, muştar, soia cu ulei deşeuri din industria alimentară sau de prelucrare, pot fi rafinate în uleiuri care pot fi folosite ca lubrifianţi, combustibili biodiesel potrivite pentru utilizarea la motoarelor diesel. Multe din aceste materii prime pot fi cultivate în regiunea municipiului Sighişoara.

Biodieselul poate fi amestecat în diferite moduri în general ( % cu   %).

Nu există un mecanism de piaţă care să sprijine producţia de biomotorină, există în prezent o lipsă a materiilor prime. Stimulente mai bune sunt necesare pentru a facilita intrarea pe piaţă.

Cheia este identificarea unei seminţe oleaginoase care produce mare masă de produs şi o sursă generoasă de ulei cu preţ unic.

Acţiuni:

Grupul de lucru privind energie regenerabilă va lua în considerare:
–       Forme de parteneriat cu producătorii, agenţiile de stat şi investitorii interesaţi de construcţia unei fabrici pentru obţinerea uleiurilor din materii prime vegetale.
–       Asistenţă în cazul unui proiect demonstrativ.
–       Elaborarea unui program de sprijin pentru cei care utilizează biocombustibili.
–       Suport de lucru care se concentrează pe identificarea unei seminţe oleaginoase care produce o mare masă de produse, o sursă generoasă de ulei la valoare unică.
–       Evaluarea şi diseminarea informaţiilor cu privire la producţia de culturi biocombustibile pentru conversia la biodiesel şi biolubricanţi.
–       Încurajarea consumului de biocombustibili la nivel local.
–       Evaluarea potenţialului de a folosi biodiesel în generatoarele electrice pentru mediul rural/zone independente unde transportul energiei electrice este o problemă în timpul orelor de vârf.

Etanol – Etanolul este un combustibil regenerabil distilat în principal din porumb. În viitor, va fi fabricat din materii prime lignocelulozice, cum ar fi deşeurile de lemn şi rezidurile agricole.

Conţinutul de etanol în benzină poate fi 15% fără a fi nevoie de a modifica motoarele standard.

Alte materii prime de biomasă, cum ar fi orzul sau deşeurile celulozice (iarbă, paie) pot fi folosite pentru a face etanol, dar la costuri mari.

Nu există mecanism de piaţă care să ducă la creşterea gradului de utilizare a etanolului, sensibilizarea consumatorului este scăzută.

Stimulente mai bune sunt necesare pentru a face culturile de plante pentru etanol viabile din punct de vedere economic.

Acţiuni:

  1. Grupul de lucru privind energia regenerabilă va lua în considerare:

–       Asistenţa producătorilor pentru programul de cercetare şi extindere a organizaţiilor agricole în dezvoltarea de culturi pentru biocombustibil, inclusiv dezvoltarea solului în dezvoltarea practicilor de recoltare, planuri de afaceri, facilităţi pentru prelucrare, amplasare, promovare şi dezvoltare a pieţei.

Biogazul

Instalaţiile de biogaz produc electricitate şi energie termică din gazele reziduale (metan) de la depozitele de dezeuri, instalaţii de tratare a apei şi gunoi de grajd.

Pentru agricultori, biogazul este în cele mai multe cazuri un produs secundar, alte beneficii sunt adesea motivul principal pentru aceste proiecte. Doar oraşele mari pot elabora proiecte pentru obţinerea biogazului din gazele reziduale.

Acţiuni:

–       Proiecte demonstrative – sprijin
–       Efectivele de animale

Biomasa

Investiţiile în păduri şi alte surse de biomasă pentru conversia în energie, conduc la beneficii de mediu, sociale şi economice. Acestea includ:

  • Reducerea riscurilor de incendiu;
  • Creşterea livrărilor de lemn;
  • Starea sănătăţii pădurii îmbunătăţită, calitatea apei, habitatul faunei sălbatice;
  • Reducerea poluării aerului cauzată de incendii;
  • Menţinerea de locuri de muncă de familie, a salariilor şi a industriei de infrastructură în mediul rural.

Aceste beneficii nu sunt controlate în mod corespunzător de piaţa de energie.

Biorafinăriile integrate oferă o altă oportunitate. Acestea pot produce combustibili lichizi, materiale şi produse chimice de mare valoare, energie electrică în aceeaşi instalaţie.

Acţiuni:

Grupul pentru energie regenerabilă va lua considerare de:
–       Formarea de parteneriate între companiile private şi cele de consum pentru dezvoltarea de sisteme de energie pentru comunităţile locale.
–       Sprijinirea eforturilor pentru dezvoltarea de biorafinării integrate.
–       Identificarea şi eliminarea barierelor pentru asigurarea unor surse stabile de biomasă pe termen lung.
–       Sensibilizarea opiniei publice.
–       La nivel local oferă asistență dezvoltatorilor de energie în localizarea potenţialului de biomasă.
–       Asistenţă în încheierea de contracte pe termen lung (forestiere).

<<Anterior                                               13                                                            Urmator>>