Plan eficienţă energetică

3. Clădirile si eficiență energetică

3.1  La clădirile noi se respectă cerinţele stabilite in Metodologia de calcul a performanţei energetice a clădirilor Mc 001/2007 aprobată prin Ordinul nr. 157/2007 şi se vor elabora certificate energetice, incepand cu anul 2009.

3.2   La clădirile existente, cu o suprafaţă utilă de peste 1.000 mp, la care se execută lucrări de renovare, performanţa energetică a clădirilor trebuie imbunătaţită pentru a satisface cerinţele stabilite în Metodologia de calcul a performantei energetice a cladirilor Mc 001/2007 aprobată prin Ordinul nr. 157/2007.

3.3  În vederea reducerii consumului de energie pentru incălzirea clădirilor de locuit se va avea in vedere limitarea pierderilor de căldura în exploatare prin verificarea in faza obţinerii autorizaţiei de construcţie a coeficienţilor globali de izolare termica G (care exprimă pierderile totale de căldură a clădirii de locuit) a cărui valoare trebuie sa fie mai mica decat GN – (valoarea normată maximă a coeficientului global de izolare termică care se admite in cladirile de locuit). Determinarea coeficienţilor globali de izolare termica se va realiza in conformitate cu prevederile Normativului privind calculul coeficientilor globali de izolare termica la cladirile de locuit C107/1/2005 aprobat prin Ordinul nr. 2055/29.11.2005 şi se aplică la toate tipurile de clădiri de locuit si se referă atât la clădirile noi, cât şi la clădirile existente care urmeaza să fie supuse lucrărilor de reabilitare si modernizare. Verificarea coeficientului global de izolare termică nu anulează obligativitatea efectuării tuturor celorlalte verificări termotehnice cerute de legislaţia în vigoare.

3.4  În vederea reducerii consumului de energie pentru incălzirea clădirilor cu altă destinaţie decât cea de locuire se va realiza verificarea criteriului de satisfacere a exigenţei de performanţa termoenergetică globală a clădirii în conformitate cu prevederile Normativului privind calculul coeficientilor globali de izolare termica la cladirile cu alta destinatie decat cea de locuire C107/2/2005 aprobat prin Ordinul nr. 2055/29.11.2005. Prezentarea verificării criteriului de satisfacere a exigenţei de performanţa termoenergetica globală a clădirii este obligatorie la obţinerea autorizaţiei de construcţie.

3.5  În faza autorizaţiei de construcţie se prezintă:
– până în 2010 – studiu de fezabilitate privind soluţia tehnică aleasă;
– începând cu 2010 – auditul energetic realizat in conformitate cu     prevederile legale.

3.6   În faza eliberării certificatului de urbanism se impune:
În cazul mansardarii locuintelor colective cu regim de inaltime P+4,  cu mai mult de un tronson se impune realizarea de lucrări de termoizolare a anvelopei, cât şi de renovare a faţadei;
În cazul mansardării si reabilitării clădirilor existente, locuinţe individuale, situate in afara zonei de protectie a monumentelor se impune realizarea de lucrari de termoizolare a anvelopei, cât şi de renovarea a faţadei;
În cazul dezvoltării de cartiere rezidenţiale, centre de afaceri, centre administrative, parcuri industriale se va impune prin regulamentul local de urbanism aferent planurilor urbanistice zonale realizarea de sisteme centralizate de producere si distribuţie a energiei termice, sisteme cu grad inalt de eficienţă.

<<Anterior                                                  2                                                           Urmator>>