Plan eficienţă energetică

4. Exploatarea surselor de energie nepoluantă

Pentru clădirile noi, cu o suprafață utilă totala de peste 1.000 mp, autoritatea administraţiei publice locale, prin certificatul de urbanism dat in vederea emiterii autorizaţiei de construcţie, va solicita întocmirea unui studiu de fezabilitate tehnică, economică şi de mediu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de producere a energiei, pentru a satisface necesarul de energie pentru încălzire, aer condiţionat, iluminat şi apă caldă, cum ar fi:
– Sisteme descentralizate de alimentare cu energie, bazate pe surse de energie regenerabilă;
– Instalarea de panouri solare pentru producerea a cel putin 50% din necesarul de apa caldă anual;
– Producerea combinată de căldură şi electricitate;
– Sisteme de încălzire sau de răcire de cartier ori de bloc;
– Pompe de căldură în anumite condiţii;

5. Certificarea energiei

4.1  Incepand cu anul 2010, se va elibera certificatul de performanţă energetică pentru locuinţele unifamiliale si apartamentele din blocurile de locuinţe existente care sunt vândute sau închiriate; certificatul va fi insoţit de recomandari de imbunataţire a eficienţei energetice.

5.2  În cazul clădirilor cu o suprafaţă utilă totală de peste 1.000 mp, aflate in proprietatea/administrarea autoritaţilor publice sau a instituţiilor care presteaza servicii publice, certificatul energetic aflat în perioada de valabilitate se va afişa intr-un loc accesibil si vizibil publicului. Se afisează la loc vizibil si temperaturile interioare recomandate si cele curente după caz, alţi factori climatici semnificativi.
5.3 Certificatul energetic are valabilitate de maximum 10 ani si trebuie reînnoit la fiecare reparaţie, modernizare, renovare a construcţiei sau instalaţiei interioare.

6. Principii de baza in realizarea reabilitărilor termoenergetice

În cazul blocurilor de locuinţe, acţiunea de reabilitare si modernizare nu poate fi făcută pe apartament, ci numai pe ansamblul intregului bloc;
Reabilitarea energetica a clădirilor supuse unor lucrări de reabilitare-modernizare se va efectua pe baza de audit energetic;
Auditul energetic al clădirii şi elaborarea certificatului energetic se realizează de către auditori energetici pentru clădiri, atestaţi conform legislaţiei in vigoare;
Alegerea soluţiilor de reabilitare se va face de comun acord şi in colaborare cu proprietarii clădirilor, având in vedere alcătuirea şi starea elementelor de construcţie existente, determinate cu ocazia intocmirii expertizei tehnice, precum si criteriile prioritare specifice fiecarei situatii in parte;
Se va solicita firmelor executante sa deţina agremente tehnice de produse, sisteme si tehnologii;
Se va urmari întotdeauna, pe cât posibil, ca in paralel cu acţiunea de reabilitare termotehnică sa se obţina şi modernizarea arhitecturală şi funcţionala a clădirii şi îndepartarea surselor care ar putea provoca deteriorări;
La întocmirea proiectului de reabilitare si reabilitare termica, o atenţie specială trebuie acordată realizarii unei protecţii corespunzatoare la acţiunea apei, sub diverse forme, astfel:
-izolarea hidrofuga propriu-zisă, prin prevederea unor straturi hidroizolante;
etanşarea hidrofuga pe conturul tâmplariei exterioare;
-folosirea unor straturi de protecţie a straturilor termoizolante din materiale hidrofobe, etanşe si fără risc de fisurare;
-evitarea umezirii excesive a straturilor termoizolante;
-uscarea elementelor de constructie existente umede, ca o conditie prealabila prevederii unor straturi termoizolante suplimentare;
-asanarea subsolurilor, repararea conductelor de instalatii termice si sanitare din subsoluri etc.

<<Anterior                                                      3                                                       Urmator>>