Plan eficienţă energetică

7.  Persoane abilitate să emită certificate energetice pentru clădiri
7.1  Autoritatea locala va pune la dispozitie o listă cu emitenţii legali ai certificatelor energetice.
7.2  Auditul energetic al clădirii si elaborarea certificatului energetic se realizează de către auditori energetici pentru clădiri, atestaţi conform legislaţiei în vigoare.
7.3 Expertizarea sistemelor de incălzire si climatizare ale clădirilor se realizează de către experţi tehnici, atestaţi conform legislaţiei in vigoare. Auditorii energetici pentru clădiri şi experţii tehnici atestaţi îşi desfăşoară activitatea ca experţi independenţi, persoane fizice autorizate sau ca angajaţi ai unor persoane juridice, conform legislaţiei în vigoare.

8. Subvenții si stimulente financiare

Acordarea de stimulente financiare pentru promovarea eficienţei energetice se face cu respectarea legislaţiei în vigoare şi conform HCL adoptate.

9. Întreținerea şi service-ul centralelor termice

9.1  În scopul reducerii consumului de energie şi al limitării emisiilor de dioxid de carbon, se efectuează:
-inspecţie periodic la intervale de 5 ani, pentru cazanele care utilizează combustibil lichid sau solid neregenerabil, cu puterea nominala de 20-100 kW-  inspecţia se efectuează şi pentru cazanele care utilizează alte tipuri de combustibil;
-inspecţie cel puţin o dată la 2 ani, pentru cazanele cu puterea nominală mai mare de 100 kW; pentru cazanele care utilizează combustibil gazos această perioadă poate fi extinsă la 4 ani;
-expertizarea tehnică a instalaţiilor de încălzire echipate cu cazane cu puterea nominală mai mare de 20 kW şi o vechime mai mare de 15 ani. Inspecţia cazanelor si expertizarea tehnica a centralelor termice si a instalaţiilor de încălzire se fac conform legislaţiei în vigoare.
9.2  În scopul reducerii consumului de energie şi al limitării emisiilor de dioxid de carbon, se prevede inspecţia sistemelor de climatizare cu puterea nominală de peste 12 kW, la intervale de 5 ani. Inspecţia sistemelor de climatizare include evaluarea randamentului si dimensionarea in raport cu necesitaţile de climatizare a clădirii. Consumatorii vor fi informaţi cu privire la îmbunatăţirea sau înlocuirea sistemului de climatizare si alte soluţii posibile. Inspecţia sistemelor de climatizare se face conform legislaţiei în vigoare.

<<Anterior                                                  4                                                           Urmator>>