Plan eficienţă energetică

PLANUL  DE  ACȚIUNE  PENTRU EFICIENTĂ  ENERGETICĂ (2008 – 2012)

Agenția pentru Managementul Energiei Sighișoara

CUPRINS
Plan de Acţiune pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial şi terţiar
Plan de Acţiune pentru îmbunătățirea eficienţei energetice a Transportului Public
Plan de Acţiune pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice a Iluminatului Public
Programul de Acţiune în domeniul energiilor regenerabile

Plan de Acțiune pentru Eficiență Energetică

(2008 – 2012)

Introducere

Directiva 32/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului European din 5 aprilie 2006, referitoare la utilizarea eficientă a energiei la consumatorii finali şi în sfera serviciilor energetice, menţionează necesitatea realizării Planului de Acţiune, document ce analizează situaţia actuală şi trasează direcţiile prioritare în domeniu.

Măsurile care vizează îmbunătăţirea eficienţei energetice vor da naştere unei importante economii de energie şi vor duce la reducerea dependenţei de importurile de energie.

În contextul legislaţiei Europene, transpusă în legislaţia românească, se impune atât elaborarea unei strategii energetice naţionale şi particularizarea ei în funcţie de condiţiile locale, cât şi realizarea unei strategii naţionale de dezvoltare durabilă.

Comunitatea Europeană se confruntă în prezent cu probleme energetice şi înregistrează pierderi de cel puţin 20% (echivalent a 390 mil. tep).

Pentru a diminua aceste pierderi importante se impune sigurarea securităţii energetice şi reducerea emisiilor de carbon prin stimularea competitivităţii şi prin introducerea tehnologiilor avansate în toate sectoarele economice mari consumatoare de energie.

Sectoarele în care implementarea acţiunilor prioritare vor aduce cele mai însemnate economii în consumul de energie sunt:

  1. Clădirile publice şi private;
  2. Transportul – sector ce consumă cea mai mare cantitate de produse petroliere cu emisii mari de CO2;
  3. Industria – cu potenţial mare de reducere a consumului energetic şi de CO2.

Contextul național

Strategia Naţională în domeniul Eficienţei Energetice are ca scop identificarea posibilităţilor şi mijloacelor de creştere a eficienţei energetice pe întreg lanţul energetic, prin implementarea unor programe adecvate.

Legea privind performanţa energetică a clădirilor nr. 372/2005, are ca scop promovarea creşterii performanţei energetice a clădirilor şi Ordonanţa 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a resurselor regenerabile de energie, stabileşte cadrul îmbunătăţirii sistemului de elaborare, coordonare şi planificare a politicilor publice la nivelul administraţiilor locale, sublinează necesitatea intensificării eforturilor de creştere a eficienţei energetice, responsabilităţii şi transparenţei instituţiilro publice.

Având în vedere că în municipiul Sighişoara, consumul de energie joacă un rol de maximă importanţă, este oportun ca administraţia publică locală să beneficieze de un Plan de Acţiuni pe termen scurt şi mediu care să conttribuie la luarea unor decizii majore cu privire la direcţiile de acţiune în etapele următoare.

Scopul: creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor alternative de energie.

Planul de Acţiune are drept scop mobilizarea publicului larg, decidenţi politici şi actori de pe piaţă şi transformarea pieţei energiei, astfel încât cetăţenii să beneficieze de infrastructuri, produse şi servicii energetice care să ofere cea mai bună eficienţă energetică.

Planul de Acţiune acoperă o perioadă de patru ani, de la 1 ianuarie 2008 la 31 decembrie 2012, şi este structurat pe următoarele domenii:

  1.      Clădiri publice şi rezidențiale
  2.      Transport public
  3.      Iluminat public
  4.      Energii regenerabile

Unele dintre măsuri sunt prioritare şi trebuie luate fără amânare, altele sunt de adoptat până în 2012.

<<Anterior                                                      5                                                       Urmator>>