Plan eficienţă energetică

Planul de acțiune pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidențial şi terțiar

Acest plan de acţiune oferă un program cadru de lucru pentru administraţia locală pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul imobiliar şi astfel, permite sectorului locuinţelor realizarea acestui potenţial în abordarea provocărilor de mediu şi economice şi satisfacerea nevoilor sociale.

Îmbunătăţirea eficienţei energetice în locuinţe este definită ca reducerea intensităţilor energetice în serviciile rezidenţiale, fără a compromite nivelul de bunăstare al rezidenţilor sau condiţiile de mediu.

Planul de acţiune specifică o gamă largă de măsuri pentru înlăturarea obstacolelor la eficienţă energetică precum şi pentru transformarea progresivă spre un scop general de energie “zero” şi “zero” emisii de carbon.

Acesta prezintă trei domenii politice de acţiune asupra:

 1. Eficienţa energetică şi de guvernare a infrastructurii financiare;
 2. Standardele de performanţă energetică şi integrarea tehnologiei;
 3. Accesul la eficienţă energetică.

Fiecare domeniu  politic conţine patru scopuri completate de obiective noi detaliate şi termene de punere în aplicare:

 1. Context

Sectorul imobiliar se numară printre priorităţile de aplicare a eficienţei energetice în regiune.

În primul rând, sectorul imobiliar este responsabil de 55% din cererea totală de energie pentru încălzire, corespunzător emisiilor de carbon în acest sector sunt semnificative.

 1. Prezentul Plan de Acţiune pentru eficienţă energetică a clădirilor urmăreşte să răspundă la o serie de provocări, consideraţii despre oportunităţi, bariere şi perspective pentru aceste probleme.

Sporirea eficienţei energetice în locuinţe este una din condiţiile obligatorii pentru îndeplinirea angajamentelor naţionale şi internaţionale menite să rezolve problemele legate de schimbările climatice, securitatea energetică, dezvoltarea economică şi a sărăciei.

Beneficiile si oportunităţile create de îmbunătaţirea eficienţei energetice în locuinţe sunt:

–         Beneficiile pentru mediu, aşa cum producerea de energie este responsabilă pentru  emisia   gazelor cu efect de seră, îmbunatăţirea eficienţei energetice ameliorează   presiunea asupra schimbărilor climatice globale.

–         Securitate energetică – îmbunatăţirea eficienţei energetice în clădiri permite utilizarea surselor alternative de energie.

–         Atenuarea riscurilor de instabilitate politică datorită crizei energetice posibile sau inflaţiei preţurilor.

–         Beneficii economice – o mai bună eficienţă energetică oferă economii la costurile de funcţionare, în timp ce furnizorii pot beneficia de mai puţine pierderi în furnizarea de servicii energetice.

–         Dezvoltarea sectorului are influenţe pozitive asupra cercetării şi inovării, ocupării forţei de muncă, de investiţii, dezvoltarea IMM-urilor şi oferă un instrument eficient pentru stimularea creşterii economice.

–         Regenerarea mediului construit – reabilitarea caselor şi utilizarea de tehnologii adecvate pentru construcţii poate îmbunătăţii semnificativ confortul interior.

Programe ample de îmbunătăţire, de asemenea, estetice a clădirilor pe piaţa internă, ceea ce face mediul urban, în general mai atractiv.

–         Efecte sociale – intervenţiile pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice a locuinţelor conduc la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de locuit, a sănătăţii pulice.

 1. Îmbunătăţirea eficienţei energetice în locuinţe este definită ca reducerea intensităţii energetice în sectorul rezidenţial şi sectorul servicii fără a compromite nivelul de bunăstare al locuinţelor sau al condiţiilor  de mediu.

După această definiţie, îmbunătăţirea eficienţei energetice a locuinţelor este compusă sin urmatoarele elemente, după cum urmează:

 1. Adaptarea locuinţelor existente la standarde de energie excelente;
 2. Standardele de energie pentru toate casele nou-construite.
 3. Sisteme eficiente care furnizează servicii de energie.
 4. Sisteme de gestionare a locuinţelor care să asigure un consum redus.
 5. Înlocuirea aparatelor ineficiente şi a sistemelor de iluminat.
 6. Minimizarea amprentei de carbon pentru sectorul locuinţelor.
 7. Practici ecologice în construcţii.
 8. Accesibilitatea clădirilor la energie.

Politica energetică I. Eficienţa energetică şi de guvernare a infrastructurii financiare.

Obiectivul 1 – Conducerea organizaţională şi planificarea energiei

 • Să desemneze organisme administrative responsabile pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice în locuinţe.
 • Să dezvolte planificarea energetică, gestionarea energetică şi capacităţile de monitorizare.

Obiectivul 2 – Stimulente financiare

 • Dezvoltarea de mecanisme financiare care vor stimuli proprietarii, chiriaşii, industria construcţiilor, furnizorii de tehnologie şi alte părţi interesate să investească în eficienţa energetică a locuinţelor.

Obiectivul 3 – Administrarea, întreţinerea şi renovarea locuinţei

 • Dezvoltarea instituţională a managementului locuinţelor care să conducă spre îmbunătăţirea eficienţei energetice şi stabilirea de programe pentru renovarea locuinţelor.

Obiectivul 4 – Stabilirea preţurilor energiei la serviciile de utilităţi.

<<Anterior                                                    6                                                         Urmator>>