Plan eficienţă energetică

Politica energetică II. Standarde de performanţă energetică şi integrarea tehnologiei. 

Obiectivul 5 – Cerinţe de performanţă energetică în construcţii noi şi locuinţe existente.

 • Consolidarea cerinţelor de performanţe energetice şi a emisiilor de carbon, atât pentru locuinţele noi, cât şi pentru cele existente.

Obiectivul 6 – Consum redus de energie şi emisii de carbon tehnologic zero.

Obiectivul 7 – Amenajarea teritoriului, controlul dezvoltării termoficării şi a sistemelor de răcire

 • Integrarea strategiilor de eficienţă energetică în strategiile de urbanism şi practici de dezvoltare

Obiectivul 8 – Cercetare, inovaţii şi cele mai bune practici

 • Stimularea dezvoltării inovaţiilor şi a tehnicilor noi în sectorul clădiri.

Politica energetică III. Accesul locuinţelor sociale la eficienţa energetică.

Obiectivul 9 – Sectorul clădirilor publice

 • Asigurarea transformării clădirilor publice în clădiri cu eficienţă energetică mai mare.

Obiectivul 10 – Accesibilitatea la energie şi integrare socială

 • Asigurarea accesului la preţuri accesibile, la eficienţă energetică şi eradicarea sărăciei energetice.

Obiectivul 11 – Sensibilizarea şi consolidarea capacităţilor.

 • Furnizarea de programe educaţionale pentru realizarea unei culturi despre energie şi dezvoltarea competenţelor necesare.

Obiectivul 12 – Acces la locuinţe eficiente

 • Acţiuni suplimentare în regiunile şi zonele cu niveluri mai scăzute de dezvoltare în domeniuri provocatoare.

Planificarea energiei 

MĂSURI

ACȚIUNI

 1. Introducerea de legi cadru cu privire la EE
 • Dispoziţii pentru sectorul clădirilor publice
 1. Stabilirea unui responsabil pentru utilizarea energiei si eficienţei energetice in clădiri
 • Responsabil de coordonarea, monitorizarea, aplicarea şi evaluarea măsurilor EE in clădiri
 1. Implementarea planului de acţiune pentru eficienţă energetică in clădiri la nivel inalt
 • Planuri si strategii locale
 1. Baza de date şi indicatori statistici pentru  monitorizarea energiei in sectorul rezidenţial
 • Sisteme informaţionale de baze şi date la nivel  local
 • Pe termen lung o bază de date completă pentru toate clădirile
 1. Elaborarea unui sistem de planificare pentru sursele de energie
 • Responsabilităţi administrative asupra sistemelor

Stimulente financiare

 1. Crearea sistemului de subvenţii pentru imbunătăţirea EE in clădiri
 • Fondurile sunt consolidate in sistemele publice bugetare
 1. Crearea sistemului de credite fiscale si deduceri fiscale pentru investiţiile in EE
 • Reduceri la impozitul pe proprietate

 

 1. Introducerea impozitului pe eficienţă
 • Lipsa de certificate conduce la maxima impozitare
 1. Introducerea de portaluri informaţionale despre stimulente financiare existente

Administrarea, întreținerea si renovarea clădirilor

 1. Dezvoltarea instituţională a capacitaţilor de management a clădirilor
 • Definirea responsabilităţilor
 1. Dezvoltarea programelor de sponsorizare pentru retehnologizarea clădirilior
 • Mai multe programe special pentru imbunătaţirea eficineţei energetice

Amenajarea teritoriului

 1. Integrarea considerentelor EE in procesul de planificare urbanistică
 • Planuri urbanistice să ia in considerare măsurile menite să reducă energia şi emisiile de carbon
 • Planuri urbanistice să ia in considerare resursele de planificare a energiei
 1. Integrarea considerentelor  EE in acţiunile de calcul
 • Autorizaţiile de construire sunt emise numai pentru proiectele rezidenţiale care sunt optimizate spaţiului pentru reducerea consumului de energie

Eficiență energetică pentru clădirile publice

 1. Elaborarea de politici speciale pentru EE in clădirile publice
 • Să se includă consideraţii de EE in toate domeniile legate de achiziţii si contracte
 1. Dezvoltarea de programe de reabilitare pentru clădirile publice
 • Aderarea la cerinţele stricte pentru EE, altele decât cele pentru locuinţe

Programe educaţionale

 1. EE mai vizibilă pentru consumatori
 • Evaluarea clădirilor de locuit – obligatorii
 • Etichetarea clădirii(material, ferestre,aparate, obligatorii)
 • Facturile de energie să includă informaţii detaliate despre consumul de energie si potenţialul existent pentru imbunătăţirea EE
 1. Sprijinirea pentru obţinerea de parteneriate de EE in sectorul rezidenţial
 • Asociaţiile interesate sunt stabilite la nivel local/regional pentru dezvoltarea afacerilor si iniţiativelor publice si promovarea EE in sectorul rezidenţial
 1. Consolidarea campaniilor pentru sensibilizarea publicului
 • Campanii de informare pentru a sublinia importanţa si beneficiile EE şi pentru a sugera măsuri de EE
 1. Sprijin pentru stabilirea de centre de energie şi proiecte demonstrative
 • Oferă consiliere pentru proprietari şi  părţile interesate
 1. Dezvoltarea EE in invăţământ
 • Cursuri de sensibilizare a populaţiei sunt introduse in şcolile primare
 • Educaţie continuă pentru profesionişti si experţi in domeniu
 • Competenţă in domeniul EE este o cerinţă esenţială pentru calificarea de architect sau urbanist

<<Anterior                                                   7                                                          Urmator>>