Reabilitarea termică

      La ce ajută reabilitarea termică?

▪ Majoritatea blocurilor de locuințe din România construite după proiecte elaborate în perioada 1950 – 1990, prezintă un nivel scăzut de izolare termică, iar aceasta se traduce în facturi mari pentru încălzire.
▪ Pe perioada iernii, mare parte din căldura unui apartament se pierde din cauza gradului redus de izolare termică, deşi locatarii o plătesc.
▪ Un apartament cu 2 camere dintr-un bloc din România consumă de două ori mai multă energie termică decât un apartament din alte ţări europene. Acest lucru duce la facturi mari la întreţinere.
Reabilitarea termică a blocului în care locuiţi va reduce factura de întreţinere pe perioada iernii cu până la 40%.

      Ce presupune reabilitarea termică?
▪ Izolarea termică a pereţilor exteriori.
▪ Înlocuirea ferestrelor şi a uşilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de locuinţe, cu tâmplărie performantă energetic.
▪ Termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei.
▪ Izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter.
▪ Lucrări de demontare a instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa blocului de locuinţe, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de izolare termică.
▪ Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei.

Ghidul final pentru reabilitarea termica a blocurilor de locuințe – 02 noiembrie 2012 AM POR a publicat varianta finală a Ghidului Solicitantului pentru apelul de proiecte din cadrul subdomeniului 1.2. Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe. Depunerea cererilor de finantare se poate face începand cu data de 15 noiembrie 2012.
Implementarea măsurilor privind eficienţa energetică va trebui să aibă ca rezultat o reducere de cel puţin 40% a consumului de energie pentru încălzire şi atingerea unui consum minim de energie pentru încălzire în funcţie de zonele climatice la nivel naţional.

   Informaţii de context
Beneficiarii eligibili ai schemei de finanţare sunt unitatile administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale) – municipii reşedinte de judeţ în calitate de reprezentanţi ai asociaţiilor de proprietari, precum şi cele 6 sectoare ale Municipiului Bucureşti.
Alocarea financiară (FEDR + Buget de stat, reprezentând 60% din valoarea eligibilă) pentru domeniul major de intervenţie 1.2 „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe” pentru perioada 2007-2013 este de 182,40 milioane euro, fiind repartizată pe cele 8 regiuni de dezvoltare în mod egal.

Alocarea financiară ce revine fiecărei regiuni este de 22,80 milioane euro (FEDR + Buget de stat, reprezentand 60% din valoarea eligibilă).
Sunt eligibile următoarele categorii de lucrări de reabilitare termică a blocului:
– lucrări de reabilitare termică a anvelopei;
– lucrări de reabilitare a sistemului de încălzire.

Sunt vizate în special blocurile de locuinţe construite după proiecte elaborate în perioada 1950-1990 în care locuiesc categorii sociale vulnerabile şi familii cu venituri reduse (peste 50% dintre familiile – proprietari din clădire au un venit net lunar pe membru de familie de maxim 500 euro).

Sursa: http://www.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?t=Stiri&eID=11934
Descarcă Ghidul solicitantului: Ghidul solicitantului_reabilitare termica blocuri

  Programul Operaţional Regional – POR ar putea finanţa în 2013 investitii în creşterea eficienţei energetice pentru spitale publice. Proiectele care vizează creşterea eficienţei energetice a spitalelor judeţene şi municipale ar putea primi finanţare începând din primavara anului viitor, prin POR, gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului – MDRT. Decizia a fost luată în cadrul Comitetului de Monitorizare al Programului Operaţional Regional, reunit în perioada 23-24 octombrie a.c. la Oradea.

„Astăzi am primit avizul de principiu pentru ca spitalele să poată beneficia de investiţii pentru creşterea eficienţei energetice finanţate din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Regio. În primul trimestru al anului 2013, cel mai probabil, va fi lansat ghidul solicitantului, iar fondurile disponibile ar trebui contractate până la finalul anului viitor”, a declarat secretarul de stat Marcel Bolos la finalul CM POR.

Obiectivul avut în vedere de minister este de a reduce cheltuielile de funcţionare ale spitalelor publice, dar şi de a spori calitatea serviciilor în aceste instituţii.

Finanţările vor fi acordate după principiul primul venit–primul servit, adică în ordinea depunerii dosarelor de proiect. Operaţiunea va finanţa lucrări de anvelopare a clădirii, înlocuirea tâmplăriei existente, refacerea ventilaţiei, a sistemelor de energie electrică şi termică. Bugetul estimat al operaţiunii este de 100.000.000 euro.

Primele demersuri pentru acest nou tip de finanţare au fost făcute în luna septembrie a.c., următoarea rundă de negocieri între MDRT şi Comisia Europeană fiind programată pentru sfârşitul lunii noiembrie. În acest scop, MDRT beneficiază de asistenţă din partea JASPERS – Banca Europeană de Investiţii pentru elaborarea schemei de finanţare a lucrărilor.

 Sursa: http://www.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?eID=11870&t=Stiri

  Ordinul privind cheltuielile eligibile pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe – 26 noiembrie 2012:

În Monitorul Oficial partea I, nr. 781/20.11.2012 a fost publicat Ordinul comun al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului, al Ministrului Afacerilor Europene şi al Ministrului Finanţelor Publice privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru Domeniul Major de Intervenţie 1.2 ‚‚Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe” din cadrul Axei prioritare 1 – ,,Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere” a Programului Operaţional Regional 2007-2013.

Conform Ordinului, sunt eligibile cheltuielile aferente proiectului/proiectelor incluse în cererea de finanţare efectuate începând cu 24 august 2012.
Descarcă ordinul: http://fonduri-structurale.ro/Document_Files//Stiri/00012067/o27fv_Ordin_cheltuieli_eligibile_DMI_1.2.pdf

Precizare: Municipiul Sighișoara se încadrează în categoria Centrelor urbane – oraşe cu peste 10.000 locuitori, altele decât polii de creștere şi polii de dezvoltare urbană.