Certificat energetic

Certificatul energetic –

Obligativitatea obținerii certificatului de performanta energetica al unei clădiri este prevazuta de Legea nr.372 din 13 decembrie 2005, privind performanta energetica a clădirilor si Ordinul nr. 1459 din 1 octombrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind performanta energetica a clădirilor, emis de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuințelor.

Certificatul de performanta energetica al unei clădiri este un document tehnic care are caracter informativ, atesta performanta energetica a unei cladiri, urmărind declararea si afisarea performantei energetice a acesteia, prezentata intr-o forma sintetica unitara, cu detalierea principalelor caracteristici ale construcției si instalațiilor aferente acesteia, rezultate din analiza termica si energetica.

Elaborarea certificatelor si punerea acestora la dispozitie potentialilor cumparatori sau chiriasi de catre proprietari, in cazul in care se incheie contracte de vânzare-cumpărare sau inchiriere a locuințelor unifamiliale si a apartamentelor din blocurile de locuinte, se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2010. Pentru toate celelalte cladiri care se construiesc, sunt vandute sau inchiriate, elaborarea certificatului de performanta energetica este obligatorie incepand cu data de 1 ianuarie 2007.

In cazul cladirilor existente care necesita lucrari de reabilitare termica, finantate din fonduri publice si/sau credite externe contractate sau garantate de stat, fundamentarea oportunității si necesitații intervenției se face prin Raport de audit energetic, parte componenta a studiului de fezabilitate.

Elaborarea certificatului se realizeaza de catre auditori energetici pentru clădiri, atestați conform legislației in vigoare.  Certificatul de performanta energetica a clădirii, denumit in continuare certificat, valabil 10 ani de la data emiterii, se elaborează pentru următoarele clădiri noi sau existente, care se construiesc, sunt vândute sau închiriate:
– locuințe unifamiliale;
– blocuri de locuințe;
– birouri;
– clădiri de învățământ;
– spitale;
– hoteluri si restaurante;
– săli de sport;
– clădiri pentru servicii de comerț;
– alte tipuri de clădiri consumatoare de energie.

Pentru categoriile de clădiri care se construiesc, certificatul se elaboreaza prin grija investitorului/ proprietarului si se cuprinde in documentatia pentru receptia la terminarea lucrarilor, pastrandu-se la cartea tehnica a constructiei sau de proprietar pana la constituirea acesteia.

Pentru categoriile de cladiri care se vand sau se inchiriaza, certificatul se elaboreaza prin grija proprietarului si se prezinta la incheierea contractului de vanzare-cumparare, respectiv a contractului de inchiriere. Certificatul este eliberat proprietarului, iar proprietarul il pune, dupa caz, la dispozitie potentialului cumparator sau chirias.

In cazul cladirilor cu o suprafata utila de peste 1.000 mp, aflate in proprietatea sau administrarea autoritatilor publice sau a institutiilor care presteaza servicii publice, certificatul valabil este afisat intr-un loc accesibil si vizibil publicului. Se afiseaza la loc vizibil si temperaturile interioare recomandate si cele curente si, dupa caz, alti factori climatici semnificativi.