Gradinita care produce energie

 Programul „Acoperișuri solare” al Agenției Germane pentru Energie (dena)

Inaugurarea sistemelor solare ale Grădiniței Nr. 6 din Sighișoara

Sighișoara (România), 28.09.2010

Cele două sisteme solare realizate la Grădiniţa Nr. 6 din Sighisoara în cadrul programului „Acoperişuri solare” al Agenţiei Germane pentru Energie (dena) au fost inaugurate în cadru festiv la data de 28 septembrie 2010. La acest eveniment au luat parte: Dl. Thomas Gerlach, Consulul General al Germaniei la Sibiu, Dl. Savu Sorin Virgil, viceprimarul municipiului Sighişoara, Dl. Hans Bruno Frölich, preotul Bisericii Evanghelice din Sighişoara, Dna Gabriele Eichner, lidera de proiect din partea Agenţiei Germane pentru Energie din Berlin si managerii companiei AS Solar GmbH si AS Solar Energii Regenerabile, Dl. Ing. Thomas Rust si Dl. Ing. Laszlo Nemet. Împreună aceştia au descoperit display-ul solar cu ajutorul căruia se poate urmări în timpi reali funcţionarea celor două sisteme solare. Acest moment a reprezentat totodată punerea lor oficială în funcţiune. În încheierea festivităţii de inaugurare a sistemelor solare, copiii de la Grădiniţa Nr. 6 au pregătit un scurt program cultural-artistic.
Acest sisteme solare realizate de către dena împreună cu AS Solar la grădiniţa din Sighişoara reprezintă un proiect de referinţă care joacă „un rol extrem de important în această serie de proiecte”, specifică dna Eichner de la Agenţia Germană pentru Energie. Sistemul fotovoltaic de pe acoperisul grădiniţei cu o putere instalată de 5,52 kW reprezintă o sursă UPS (engl. « uninterruptible power supply ») de alimentare continuă cu energie electrică. Sistemul este racordat la reţeaua electrică naţională pentru debitarea energiei electrice produse si funcţionează totodată si ca sistem autonom (insular), asigurând furnizarea curentului electric necesar grădiniţei chiar în cazul unor defecţiuni sau căderi de tensiune în reţeaua naţională. În acest sens, energia solară produsă în timpul zilei de celulele fotovoltaice este stocată în bateriile sistemului insular. Odată încărcate bateriile, surplusul de energie produs de sistemul fotovoltaic este debitat în reţea. Energia „ecologică” astfel produsă va fi premiată cu « Certificate Verzi ». Ziua, în cazul lipsei curentului din reţeaua naţională consumatorii sunt alimentaţi prin inverterul Sunny Boy direct din panourile solare, iar noaptea stă la dispoziţie energia stocată în bateriile sistemului Sunny Backup. Astfel, acest sistem insular permite de exemplu iluminatul sau funcţionarea liniei telefonice si a reţelei de computere independent de reţeaua electrică naţională. Acest sistem solar reprezintă unul dintre primele sisteme fotovoltaice din România care va fi premiat cu « Certificate Verzi ». Funcţionarea sistemului solar va putea fi urmărită de la distanţă datorită sistemului de monitorizare AS Control, creat de AS Solar. Cu ajutorul acestuia, pot fi urmărite valorile înregistrate la producerea energiei electrice cu ajutorul panourilor fotovoltaice, valori ce vor fi redate pe pagina de internet a proiectului (www.solardach-rumaenien.com) atât în limba română cât si în germană. Tot aici se găsesc si informaţii suplimentare referitoare la acest proiect, precum detalii tehnice despre sistemul fotovoltaic si cel termic solar.
Sistemul termic solar realizat servește la prepararea apei calde menajere cu ajutorul energiei soarelui atât pe timp de vară cât si pe timp de iarnă. Prin aceasta se acoperă în mare parte necesarul de apă caldă al grădiniţei pe tot parcursul anului. În plus, sistemul solar poate fi conectat la sistemul de încălzire centrală a grădiniţei, prin aportul la încălzire fiind posibilă economisirea cheltuielilor cu energia termică.
Desi asezarea geografică a României îi conferă un potenţial energetic solar foarte ridicat, utilizarea tehnicii solare, în special pentru energia fotovoltaică (producerea curentului electric cu ajutorul energiei soarelui), nu este încă foarte răspândită în România. În acest context, AS Solar, ca specialist în tehnica solară si distribuitor angro la nivel global a făcut un prim pas în promovarea energiilor regenerabile în România. Prin produse durabile si de calitate si cu ajutorul know-how-ului german în domeniu se doreste extinderea valorificării energiei solare pe piaţa românească. În discursul său, Thomas Rust, managerul AS Solarţ GmbH, subliniază acest lucru: „Vedem în piaţa românească un potenţial extraordinar de dezvoltare pentru tehnica solară si totodată o provocare, la care ne angajăm cu entuziasm pentru a promova si în România valorificarea energiilor regenerabile.“

Agenția Germană pentru Energie (dena)

Agenţia Germană pentru Energie (dena) este centrul de competenţă pentru eficienţa energetică si
energiile regenerabile. În centrul activităţii sale se află dezvoltarea sistemelor energetice durabile. Scopul dena este ca energia să fie produsă protejând pe cât posibil mediul înconjurător si utilizată într-o măsură cât mai eficientă, sigură si avantajoasă pentru a fi accesibilă atât la nivel naţional cât si internaţional. În acest sens dena cooperează cu parteneri de pe scena politică, economică si socială. Acţionarii dena sunt Republica Federală Germania, grupul bancar Kreditanstalt für Wiederaufbau – instituŃie publică, ce acordă credite pentru dezvoltare, grupul bancar Allianz SE, Deutsche Bank si DZ Bank AG.

Programul dena pentru promovarea energiei solare pe piața internațională

Lansat in 2004, programul “Acoperisuri solare” al Agenţiei Germane pentru Energie (dena) pentru
promovarea energiei solare susţine companiile germane din domeniul energiei solare la intrarea pe piaţa internaţională. Instalarea sistemelor solare termice, fotovoltaice, precum si a sistemelor de răcire solare în ţări cu un potenţial energetic solar ridicat, precum si instruirea si asistenţa tehnică oferită în domeniu pun tehnologia si know-how-ul german în centrul atenŃiei. Activităţi conexe de marketing si PR duc mai departe renumele calităţii germane. Prin aceste proiecte de rezonanţă susţinute de Ministerul German pentru Economie si Tehnologie (BMWi) în cadrul «Iniţiativei de promovare a energiilor regenerabile» se urmăreste demonstrarea calităţii produselor germane în domeniul energiei regenerabile si totodată susţinerea companiilor active în acest domeniu la intrarea pe noi pieţe externe.

Inițiativa Ministerului German pentru Economie si Tehnologie (BMWi) de promovare a energiilor regenerabile

Prin această iniţiativă de promovare a energiilor “verzi”, Ministerul German pentru Economie si Tehnologie stimulează exportul si răspândirea tehnologiilor germane în domeniul energiei regenerabile pe pieţele externe. Expansiunea întreprinderilor germane mici si mijlocii e susţinută printr-un pachet complex de măsuri care le facilitează intrarea si poziţionarea cu succes pe pieţele internaţionale.

Proiectul dena in Romania

Sistemul fotovoltaic:
24 module Solon Black 230/07
1 invertor Sunny Boy 5000TL
1 sistem cu baterii Sunny Backup 5000
1 Automatic Switch box M
1 sistem de monitorizare AS Control
sistem de montare Schletter
cabluri Lapp
alte accesorii
Putere instalată: 5,52 kWp
Randament anual: 1.106 kWh/kWp
Reducerea emisiilor de CO2: 5.419 kg/an

Sistemul fotovoltaic instalat pe acoperisul grădiniţei reprezintă o sursă de alimentare continuă cu energie electrică. Sistemul este racordat la reţeaua naţională de energie si funcţionează totodată si ca sistem autonom (insular), asigurând furnizarea curentului electric necesar grădiniţei chiar în cazul unor defecţiuni sau lipsei de curent în reţeaua naţională.
În timpul zilei energia solară produsă de celulele fotovoltaice este debitată în reţea. Paralel se încarcă bateriile sistemului insular. Ziua, în cazul lipsei curentului din reţeaua naţională consumatorii sunt alimentati prin inverterul Sunny Boy direct din panourile solare, iar noaptea stă la dispoziţie energia stocată în bateriile sistemului Sunny Backup.

Instalația termică solară:
6 colectoare plane premium AS-EFK 2.3
1 boiler solar bivalent cu serpentină FSK
1.000 l statie AS- Solar 2-6 cu DeltaSol C
Plus
1 supapă de suprapresiune
1 vas de expansiune Solarplus 50 l
colectoare plane cu lichid solar
alte accesorii
Putere instalată: 9.83kW
Suprafaţa instalaţiei: 14,04 m2
Reducerea emisiilor de CO2: 1.690 kg/an

Instalația termică solară va fi folosită la prepararea apei calde. Necesarul de apă caldă pentru igiena zilnică precum si pentru spălarea rufelor si a vaselor poate fi în mare parte acoperit pe tot parcursul anului. Si pe timp de iarnă se produce un aport semnificativ la necesarul de energie termică. Pe viitor instalația va permite cuplarea la încălzirea centrală, contribuind astfel la alimentarea fără emisii a sursei de căldură cu ajutorul energiei solare.