Legislație energetică

LEGEA NR.121/2014 privind eficienta energetica.

Legea_139/2010 privind modificarea si completarea Legii nr.220/2008

REGULAMENT privind preluarea surplusului de energie electrica produsa din surse regenerabile de energie de consumatori

GHIDUL producatorului de energie electrica din surse regenerabile de energie

Legea Nr. 132 din 30 iunie 2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice

DIRECTIVA 2009/28/CE privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile

DIRECTIVA 2010/31/UE privind performanta energetica a clădirilor

Legislatia specifica privind criteriile de eligibilitate, cuprindere in program, finantare etc.:

  • Legea 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor
  • OUG 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte
  • Norme metodologice de aplicare a OUG 18/04.03.2009
  • OUG 69/2010 privind reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentala