Plan eficienţă energetică

REGULAMENT LOCAL PENTRU CREȘTEREA  PERFORMANȚEI  ENERGETICE  A CLĂDIRILOR

1. SCOP – Scopul prezentului regulament este promovarea creşterii performanţei energetice a clădirilor, atât a celor actuale, cât şi a celor noi, ţinându-se cont de condiţiile climatice exterioare şi de amplasament, de cerinţele de temperatură interioară şi de eficienţa economică, cât şi prin exploatarea si integrarea surselor de energie nepoluante şi diversificarea noilor tehnologii ce au un impact redus asupra mediului.

2. Cadru legislativ actual
2.1  Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetica a clădirilor stabilește condiții cu privire la:
– cadrul general al metodologiei de calcul privind performanţa energetică a clădirilor;
– aplicarea cerinţelor minime de performanţa energetică la clădirile noi;
– aplicarea cerinţelor minime de performanţă energetică la clădirile existente, supuse unor lucrări de modernizare;
– certificarea energetică a clădirilor;
– verificarea tehnică periodică a cazanelor si inspectarea sistemelor/instalaţiilor de climatizare din clădiri şi, in plus, evaluarea instalaţiilor de încalzire la care cazanele sunt mai vechi de 15 ani.

2.2  Cerinţele minime de performanţă energetică nu se aplică în mod obligatoriu la urmatoarele categorii de clădiri:
-clădiri si monumente protejate care fie fac parte din zone construite protejate,conform legii, fie au valoare arhitecturală sau istorică deosebită, cărora, dacă li s-ar aplica cerintele, li s-ar  modifica în mod inacceptabil caracterul ori aspectul exterior (aviz Direcţie pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu);

– clădiri utilizate ca lăcaşuri de cult sau pentru alte activitaţi cu caracter religios;
– clădiri provizorii prevăzute a fi utilizate pe perioade de până la 2 ani, din zone industriale, ateliere si clădiri nerezidenţiale din domeniul agricol care necesită un consum redus de energie;
– clădiri rezidenţiale care sunt destinate a fi utilizate mai puţin de 4 luni pe an;
– clădiri independente, cu o suprafaţa utilă mai mică de 50 m pătraţi.

2.3 Autoritatea locala are in vedere următoarele:

– Monitorizarea  consumurilor energetice; sistem de gestiune tehnică a clădirilor (EMS) pentru clădirile publice aflate in administrarea sa;
– Responsabil energetic;
– Monitorizarea implementarii legilor nationale si regulamentelor locale in domeniul eficientei energetice;
– În cazul achiziţiilor de echipamente se vor consulta specificaţiile privind eficienţa energetică ce va constitui unul din criteriile de atribuire;
– Promovarea utilizării raţionale a energiei prin informarea consumatorilor, prin campaniile de informare privind imbunătatirea eficienţei energetice si măsurilor care se pot aplica clădirilor de locuit multietajate, la sistemele de incălzire/răcire în locuinţele individuale pentru consumatorii casnici,eficientizarea sistemului de iluminat interior în clădirile publice, promovarea utilizării aparatelor electrice de uz casnic (aparate frigorifice, maşini de spălat rufe, maşini de spălat vase, uscatoare de rufe, cuptoare, aparate de climatizare, de uz casnic etc.) şi a lămpilor eficiente energetic, utilizarea surselor regenerabile de energie în sectorul public si rezidenţial.

Urmator>>