Plan eficienţă energetică

  • Impact social pozitiv

Creşterea calităţii serviciilor de iluminat public va avea un impact social pozitiv.

Problema poluării din iluminat există cam peste tot şi creşte încă destul de rapid. Motivul este echipamentul de iluminat de calitate scăzută. Există o matrice vastă de măsuri. Realitatea va fi un amestec al acestor măsuri, şi include:

  • Reducerea orelor de operare
  • Reducerea puterii şi/sau numărul lămpilor care operează
  • Înlocuirea surselor de iluminat ineficiente cu altele eficiente
  • Înlocuirea dispozitivelor de iluminat/a corpurilor de iluminat
  • Îmbunătăţirea sistemului de control
  • Îmbunătăţirea practicilor de întreţinere

O soluţie deosebit de eficientă din punct de vedere al consumului de energie electrică pentru iluminatul exterior constă în adaptarea nivelului de iluminare în funcţie de densitatea activităţilor din zonă.

Costurile iluminatului public, adică electricitate şi întreţinere, poate fi o cheltuială semnificativă pentru municipalităţi, aşa că este important să se profite de oportunităţile pentru îmbunătăţirea eficienţei. Producătorii dezvoltă în mod continuu produse care sunt mai eficiente energetic şi mai rentabile.

Este important să fie asigurat că luminile funcţionează doar când este nevoie şi doar atunci când cantitatea din lumina zilei este sub un anumit nivel. Acest lucru poate fi atins prin folosirea şi optimizarea comutării fotoelectrice. Trebuie avut grijă ca acest întrerupător să fie ţinut curat şi în stare bună de funcţionare. Municipiul Sighişoara are o valoare medie de …..ore de operare pe an, care este influenţată de condiţiile climatice.

Cantitatea de lumină necesară pe şosele depinde de cerinţele legale, pistă, volumul traficului, tipul de drum, limita de viteză şi împrejurimile. În cazul în care unul din aceşti parametrii se schimbă pe timpul nopţii (ex.: volumul traficului, limita de viteză), fluxul luminos poate fi micşorat. Acest lucru poate fi realizat reducând puterea lămpii sau comutând lampa pe „off”. Pentru a putea estima economisirea, condiţiile structurale ale instalaţiei afectate trebuie să fie analizate individual.

Toate instalaţiile de iluminat trebuie întreţinute pentru a funcţiona la eficienţă maximă. Praful pe lentile, pe panouri şi reflectoare conduce la luminozitate redusă. Lămpile pot fi înlocute pe o bază planificată (programarea intervalului de înlocuire în masă) înainte ca acestea să eşueze. Utilizatea unui număr mic din diferite tipuri de instalaţii şi lămpi micşorează de asemenea costurile prin condiţiile de cumpărare şi menţinerea în stare bună a stocului.

Costurile totale ale unei instalaţii tipice de iluminat stradal pentru o perioadă de peste 25 de ani constau în 85% întreţinere şi electricitate şi doar 15% costuri de investiţie.

Atenta proiectare şi selectare a tipului de lampă şi corp de iluminat pentru o instalaţie este, prin urmare, de cea mai mare importanţă

<<Anterior                                                 11                                                          Urmator>>