Plan eficienţă energetică

Planul de acţiune pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice a transportului public în municipiul Sighișoara

Descrierea transportului public local

Municipiul Sighişoara este situat în partea centrală a ţării, în judeţul Mureş, aflându-se la o distanţă de 54 km de reşedinţa de judeţ, Târgu Mureş, şi are un număr de 36.336 locuitori.

1. Operatori

În prezent „Societatea Comercială Apă Termic Transport S.A.” este singurul operator din Sighişoara care efectuează serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate.

Numărul actual de trasee de transport public este şapte şi însumează 102,4 km.

Toate cele şapte trasee pornesc din estul oraşului – Ramificaţie – şi au o porţiune comună – strada Mihai Viteazu până la intersecţia Pod Beton – după care se ramifică: catre nord-est spre Cartierul Viilor, către sud-vest spre Ana Ipătescu şi către sud pe strada Dimitrie Cantemir.

Momentan municipiul Sighişoara nu are pistă pentru ciclişti.

2. Situaţia parcului de autovehicule pentru transportul public local

Serviciul de transport public local funcţionează de luni până duminică inclusiv, în intervalul 04:30 – 23:30 şi se efectuează cu autovehiculele afişate în următorul tabel:

Tip autobuz

Marcă autovehicul

Cantitate (buc.)

Autobuz

MAN SG 292

4

2

MAN SG 292F

1

MAN NL 202

2

Microbuz

Mercedes Sprinter 312D 4025

1

Mercedes Sprinter 312D 3550

1

Deplasarea autobuzelor în traseu este monitorizată printr-un sistem GPS gestionat de S.C. ATT S.A.

Pentru întreţinerea autovehiculelor s-a elaborat un program de revizii şi reparaţii după cum urmează:

Tip revizie tehnică

Nr. Revizii/an

Frecvenţă

Bianuală

2

1 dată la 6 luni

Sezonieră

2

Înainte de începerea sezoanelor cald şi rece

3. Investiţii

Procesul de modernizare a serviciului de transport public a vizat în primul rând înlocuirea parcului auto şi a reprezentat o a doua mare investiţie.

Achiziţionarea autobuzelor şi a microbuzelor s-a efectuat în două etape, între anii 1992 şi 2008.

În perioada 1992 – 1997 au fost achiziţionate zece autobuze, din care nouă marca Roman şi unul marca IKARUS, autobuze care au fost treptat scoase din circulaţie între anii 2002 – 2008, o dată cu demararea procesului de înlocuire a parcului auto. În acest interval parcul auto a fost înlocuit cu nouă autobuze marca MAN, astfel că în prezent transportul public local în municipiul Sighişoara se efectuează cu autobuze MAN cumpărate din Elveţia.

Cele două microbuze Mercedes au fost achiziţionate în 2002 şi respectiv 2005 şi completează parcul auto al societăţii.

În anul 2008 S.C. ATT S.A. a achiziţionat 3 cabine modulare pentru vânzarea biletelor, 27 de validatoare termice de bilete, precum şi un sistem complet de navigaţie GPS pentru monitorizarea parcului auto. Astfel pe fiecare din cele nouă autobuze au fost montate computere de bord ce au fost ulterior conectate, printr-un soft de management al flotei, la computerul dispeceratului.

O primă investiţie efectuată de către S.C. ATT S.A. în anul 2009 pentru sectorul de transport a constat în cumpărarea a două automate de bilete care au fost amplasate în zone periferice ale oraşului.

Următoarele investiţii majore vizează înlocuirea parcului auto cu autobuze ecologice pe bază de biocombustibil şi crearea unei piste pentru ciclişti.

4. Consumuri anuale de energie

Carburantul utilizat pentru alimentarea autovehiculelor cu care se desfăşoară transportul public local este motorina.

În anul 2009 cantitatea totală de motorină utilizată pentru alimentare a fost de 207.266 litri, consumul pe lună fiind cuprins între 16.410 şi 18.608 litri.

Datorită poziţionării geografice, municipiul Sighişoara  are un foarte mare potenţial de cultivare a culturilor pentru producerea biocombustibililor, potenţial favorizat de condiţiile pedo-climatice optime pentru dezvoltare. Dintre acestea amintim: plantele oleaginoase (rapiţa, soia, floarea soarelui), sfecla de zahăr, cartoful, cerealele (grâu, porumb, etc), salcia energetică.

Utilizarea energiilor regenerabile poate reduce semnificativ poluarea atmosferei şi poate contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în timp (în special prin folosirea biocombustibililor), mai ales dacă ţinem cont că 28% din emisiile de gaze cu efect de seră în interiorul UE provin din transport, cu 84% din acestea provenind doar din transportul pe şosele.

Obiective:

  • Reducerea emisiilor din transportul public local pentru a reduce impactul asupra mediului a transportului public cu 10% – 15%;
  • Îmbunătăţirea calităţii transportului public local, care ar putea mări atracţia cetăţenilor asupra transportului public şi de asemenea numărul de pasageri cu 4% – 8%, media de călători/km în 2009 fiind de 4,30;
  • Îmbunătăţirea calităţii vieţii în oraş;
  • Reducerea aglomeraţiei în oraş, prin transformarea transportului public într-o soluţie alternativă pentru călătoriile cu maşina.

Un obiectiv major în ceea ce priveşte transportul public în municipiul  Sighişoara este de a mări numărul vehiculelor de transport public care folosesc combustibili curaţi şi regenerabili, reducând astfel utilizarea motorinei şi conducând către un sistem de transport durabil. Utilizarea combustibililor gazoşi ca biogazul şi gazul petrolier lichefiat (GPL) oferă un bonus adiţional de reducere a zgomotului cu până la 50%.

Cetăţenii municipiului Sighişoara vor beneficia de un sistem de transport public la standare europene, având informaţii referitoare la transport pe internet, pe orarul imprimat, la info chioşcuri etc., lucruri care vor schimba aittudinea cetăţenilor asupra transportului public, de la a fi privit ca un serviciu public la o alternativă viabilă.

De asemenea se intenţionează furnizarea unui transport public modern (care să asigure nişte condiţii eficiente şi confortabile de funcţionare şi un serviciu adecvat în orele de vârf şi în afara acestora). Astfel se doreşte creşterea numărului de pasageri, reducerea aglomerării traficului si a poluării ce provine din trafic.

O strategie de marketing bine documentată şi pusă la punct pentru informarea tuturor călătorilor trebuie să cuprindă: campanii, semne, bilete de autobuz gratuite şi abonamente. Scopul este de a adapta informaţia astfel încât să ajungă la toţi cetăţenii în mod egal.

Nivelul traficului şi emisiile din transportul public depăşesc limitele UE. Procentajul vehiculelor bazate pe GPL şi combustibili alternativi (autobuze, taxi, furgonete, microbuze) în municipiul Sighiţoara este foarte scăzut, dacă nu inexistent. Vehiculele bazate pe diesel sunt încă cele mai utilizate pentru distribuirea de bunuri, de către companiile private şi transport public în zonele rezidenţiale şi comerciale.

Numărul de oameni care folosesc transportul în comun este limitat, cu toate că s-a văzut o uşoară creştere  în 2009 (2.162.201 călători) comparatic cu 2008 (2.159.348 călători). Această situaţie negativă a rezultat într-o creştere a folosirii maşinii private în detrimentul transportului public, în special în centrul oraşului, de aici şi aglomeraţia în trafic.

În ceea ce priveşte ciclismul, municipalitatea trebuie să dea prioritate la:

  • O structură urbană compactă care să încurajeze utilizarea bicicletei;
  • Creşterea costurilor de utilizare a maşinilor: taxe de mediu, costuri de parcare;
  • Îndemnuri pentru atitudinea pozitivă faţă de ciclism, prin media;
  • Reducerea numărului accidentelor prin îmbunătăţirea infrastructurii şi a educaţiei despre circulaţie.

Pe lângă faptul că reduce traficul de automobile, şi de aici spaţiile de parcare, precum şi poluarea, ciclismul reduce, de asemenea, costurile legate de sănătate, deoarece, printr-o activitate fizică regulată, cicliştii sunt de obicei mai în formă şi aceasta conduce la mai puţin absentism de la serviciu.

  Ideea este de a asocia ciclismul cu transportul public pentru a reduce numărul călătoriilor cu maşina.

<<Anterior                                                       8                                                      Urmator>>